Projekty na VŠE

Projekty na VŠE

Projekty na VŠE

"ČR-Rakousko: možnosti a limity vzájemné spolupráce

1. 7. 2003 - 30. 6. 2004

prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.

Fakulta mezinárodních vztahů / katedra světové ekonomiky

MZV

RB6/4/03

GM210013

Projekty řešitele: