prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.

Projekty řešitele:

Governance v kontextu gobalizované ekonomiky a společnosti
2012 - 2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta mezinárodních vztahů
Děkan a děkanát (2010)

Governance v kontextu globalizované ekonomiky a společnosti
2007 - 2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Regionalismus a multilateralismus: základy nového světového obchodního řádu?
2007 - 2009
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Nový regionalismus: teorie a případová studie (Evropská unie)
2004 - 2006
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

"ČR-Rakousko: možnosti a limity vzájemné spolupráce
2003 - 2004
Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Countdown
2002 - 2003

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Euroatlantický prostor 2000
2002 - 2003
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Perspektivy ekonomických vztahů EU se středomořskými partnery
2000 - 2001
Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Procesy regionalizace ve světové ekonomice a jejich důsledky pro vývoj ekonomiky ČR
1999 - 2000
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Identifikace a analýza nových jevů ve světové ekonomice a jejich teoretické zobecnění
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Centrum evropských studií (2130)

Institucionální a právní rámec politické a hospodářské spolupráce Evropské unie se zeměmi Latinské Ameriky
Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Přednáškový pobyt prof. Franse Somerse k problematice Evropské ekonomické integrace
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Vlastní tvůrčí aktivitou k nadstardandnímu poznání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)