prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.

Projekty řešitele:

Governance v kontextu gobalizované ekonomiky a společnosti
MŠMT - VZ
2012 - 2013

Fakulta mezinárodních vztahů: Děkan a děkanát (2010)

Governance v kontextu globalizované ekonomiky a společnosti
MŠMT
2007 - 2013

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Regionalismus a multilateralismus: základy nového světového obchodního řádu?
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2007 - 2009

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Nový regionalismus: teorie a případová studie (Evropská unie)
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2004 - 2006

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

"ČR-Rakousko: možnosti a limity vzájemné spolupráce
MZV
2003 - 2004

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Countdown
2002 - 2003

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Euroatlantický prostor 2000
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2002 - 2003

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Perspektivy ekonomických vztahů EU se středomořskými partnery
MZV
2000 - 2001

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Procesy regionalizace ve světové ekonomice a jejich důsledky pro vývoj ekonomiky ČR
Grantová agentura České republiky (GAČR)
1999 - 2000

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Identifikace a analýza nových jevů ve světové ekonomice a jejich teoretické zobecnění
IGA VŠE (IGA VŠE)

Fakulta mezinárodních vztahů: Centrum evropských studií (2130)

Institucionální a právní rámec politické a hospodářské spolupráce Evropské unie se zeměmi Latinské Ameriky
MZV

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Přednáškový pobyt prof. Franse Somerse k problematice Evropské ekonomické integrace
FRVŠ

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Vlastní tvůrčí aktivitou k nadstardandnímu poznání
FRVŠ

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)