Projekty na VŠE

Projekty na VŠE

Projekty na VŠE

Governance v kontextu globalizované ekonomiky a společnosti

1. 1. 2007 - 31. 12. 2013

prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.

Fakulta mezinárodních vztahů / katedra světové ekonomiky

MŠMT

MSM6138439909

ZA210017

Projekty řešitele: