Governance v kontextu globalizované ekonomiky a společnosti

Věda a výzkum