Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Řešené projekty

A proposal of a modified theoretical framework and method for analyzing the development of the automotive industry under the impact of regulation
2024 - 2027
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Changes in the EU's External Economic Relations in The Context of Sustainable Development with Special Attention to Trade and Financial Flows
2024 - 2026
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Odlišnosti ekonomických modelů (kapitalismu) a jejich vliv na makroekonomickou stabilitu a konkurenceschopnost v Evropě
2023 - 2026
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Digitalizace veřejného sektoru: dopady na růst a inovace domácích IT sektorů
2023 - 2025
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Snižování rizika firemních bankrotů: role efektu disciplíny
2023 - 2025
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Případové studie a studie nejlepších praxí v rozvojových studiích - měření efektivity v managementu přírodních zdrojů, projektového managementu rozvojové pomoci a přejímání dobrých praxí v rozvoji programů základního vzdělávání v rozvojových ekonomikách
2022 - 2024
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Vítězové a poražení: Komu prospívá působení České národní banky? Heterogenní dopad měnové politiky na firmy a na domácnosti
2021 - 2024
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Case studies v rozvojových studiích - srovnání přístupů v oblastech managementu přírodních zdrojů a projektového managementu rozvojové pomoci
2020 - 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Desintegrační rizika pro Evropskou unii
2020 - 2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Growth of High-Tech Start-ups in Europe: Evidence on the Role of Venture Capital
2020 - 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

EFFECTS OF INDUSTRY 4.0 ON FDI IN THE VISEGRÁD COUNTRIES
2020
Visegrad Fund (VF)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Globální produkční sítě na pozadí technologických změn: dopady těchto změn na uspořádání světové ekonomiky
2019 - 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Mechanismus sudden stop v různých režimech měnového kurzu
2019 - 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Zacílení investiční podpory v ČR s ohledem na předpokládané dopady technologických změn
2019 - 2020
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Proměny v transatlantickém partnerství mezi EU a USA - nadále platforma překonávání bezpečnostních a ekonomických výzev pro Evropu?
2018 - 2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Strukturální problémy subsaharských ekonomik
2018 - 2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Čtvrtá průmyslová revoluce ve vybraných asijských zemích
2017 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Státní kapitalismus v současném světě
2017 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

The New Silk Road Initiative as a New Stage of Chinese Global Activity
2017 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Vliv rostoucí světové střední třídy na vybrané rozvojové a rozvinuté regiony
2016 - 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Ekonomie evropské integrace - inovace předmětů hlavní a vedlejší specializace
2015
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2015

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Příprava e-learningových materiálů ke geografickým předmětům
2015
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2015

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Konference: The EU Enlargement Policy - Possibilities and Frontiers
2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Změny v makroekonomickém prostředí České republiky v reakci na externí šoky
2015 - 2016
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Inovace předmětové skladby a obsahu výuky ve vedlejší specializaci Rozvojová studia
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Testování a nastavení procesu antiplagiátorské kontroly kvalifikačních prací na FMV
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Nové směry governance ve světle finanční a dluhové krize
2014 - 2016
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Current Trends and Perspectives in Development of China-V4 Trade and Investment
2013
Visegrad Fund (VF)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Vliv ekonomického rozvoje Číny na vybrané rozvojové a rozvinuté regiony
2013 - 2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Laboratoř Evropské unie: sborník nejlepších diplomových prací s tematikou EU
2013 - 2014
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Systémové změny ekonomiky a hospodářských politik EU v důsledku dluhové krize
2012 - 2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Konference: New Challenges for the European Union
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Srovnání ekonomického dopadu Číny na Latinskou Ameriku a Evropu
2011 - 2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Energetika a evropský systém obchodování s emisemi
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Politiky EU: koncepty a proměny na pozadí Lisabonské smlouvy
2010 - 2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Evropská politika udržitelného rozvoje v globálním kontextu
2008 - 2009
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Současné postavení Afriky ve světovém hospodářství
2008 - 2009
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Klastry - nástroj regionální ekonomické konkurenceschopnosti (teorie a případová studie České republiky a vybraných zemí Evropské unie)
2008 - 2009
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Úloha národních států v období globalizace (ekonomický aspekt)
2008 - 2010
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Energetická náročnost: determinanta změn toků fosilních paliv a implikace pro EU a Českou republiku
2007 - 2008
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Governance v kontextu globalizované ekonomiky a společnosti
2007 - 2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Regionalismus a multilateralismus: základy nového světového obchodního řádu?
2007 - 2009
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Vnitřní trh mezi zeměmi Visegrádské čtyřky: fungování a efekty
2007 - 2009
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Energie - strategický faktor závislosti Evropy
2005 - 2006
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Subregionalismus v rámci Evropské unie
2005 - 2006
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Nový regionalismus: teorie a případová studie (Evropská unie)
2004 - 2006
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

"ČR-Rakousko: možnosti a limity vzájemné spolupráce
2003 - 2004
Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Countdown
2002 - 2003

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Dopady vstupu ČR do EU na zahraniční obchod ČR s rozvojovými zeměmi - se zaměřením na země subsaharské Afriky (RZSA)
2002
Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Euroatlantický prostor 2000
2002 - 2003
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Perspektivy ekonomických vztahů EU se středomořskými partnery
2000 - 2001
Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Procesy regionalizace ve světové ekonomice a jejich důsledky pro vývoj ekonomiky ČR
1999 - 2000
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

2.K současnému stavu a perspektivám ekonomické integrace ES ve světle příprav dohody o Evropské hospodářské, měnové a politické unii
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Dopad integračních seskupení v rozvojovém světě na perspektivy vztahů ČR
Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Institucionální a právní rámec politické a hospodářské spolupráce Evropské unie se zeměmi Latinské Ameriky
Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Přednáškový pobyt prof. Franse Somerse k problematice Evropské ekonomické integrace
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Vlastní tvůrčí aktivitou k nadstardandnímu poznání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)