Case studies v rozvojových studiích - srovnání přístupů v oblastech managementu přírodních zdrojů a projektového managementu rozvojové pomoci

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2020 - 28. února 2022
Řešitel: prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 595 660 Kč
Registrační číslo F2/6/2020
Číslo zakázky: IG210010
Projekt je zaměřen na dvě oblasti rozvojové ekonomie. Jednou z nich je efektivnost poskytování rozvojové pomoci v oblasti projektového managementu. Hlavním cílem této části projektu je porovnat efektivnost projektů v závislosti na rámcích pomoci předdefinovaných poskytovateli ODA a jejich následnou aplikací konkrétními realizátory dle jejich vnitřních pravidel.
Hlavním cílem druhé části projektu je pomocí srovnání nejlepších praxí v managementu přírodních zdrojů navrhnout optimální systém hospodaření s nimi. Použitou datovou základnou budou údaje ze zemí Jižní Ameriky, kde podíl surovin na celkových exportech činí dlouhodobě více než 7 procent.