prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D.

Projekty řešitele:

Případové studie a studie nejlepších praxí v rozvojových studiích - měření efektivity v managementu přírodních zdrojů, projektového managementu rozvojové pomoci a přejímání dobrých praxí v rozvoji programů základního vzdělávání v rozvojových ekonomikách
IGA VŠE (IGA VŠE)
2022 - 2024

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Case studies v rozvojových studiích - srovnání přístupů v oblastech managementu přírodních zdrojů a projektového managementu rozvojové pomoci
IGA VŠE (IGA VŠE)
2020 - 2022

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)