Projekty na VŠE

Projekty na VŠE

Projekty na VŠE

Energetická náročnost: determinanta změn toků fosilních paliv a implikace pro EU a Českou republiku

1. 1. 2007 - 31. 12. 2008

PaedDr. Milan Vošta, Ph.D.

Fakulta mezinárodních vztahů / katedra světové ekonomiky

Grantová agentura České republiky (GAČR)

GA402/07/0440

GA210047

Projekty řešitele:

  • 2007 - 2008: Energetická náročnost: determinanta změn toků fosilních paliv a implikace pro EU a Českou republiku (GAČR)