Energetická náročnost: determinanta změn toků fosilních paliv a implikace pro EU a Českou republiku

Doba řešení: 1. ledna 2007 - 31. prosince 2008
Řešitel: doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Registrační číslo GA402/07/0440
Číslo zakázky: GA210047

Projekty řešitele