doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D.

Projekty řešitele:

Energetická náročnost: determinanta změn toků fosilních paliv a implikace pro EU a Českou republiku
2007 - 2008
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)