Snižování rizika firemních bankrotů: role efektu disciplíny

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2023 - 31. prosince 2025
Řešitel: Ayaz Zeynalov, M.A., Ph.D.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 760 000 Kč
Registrační číslo 23-05769S
Číslo zakázky: GA210033

Projekty řešitele