Ayaz Zeynalov, M.A., Ph.D.

Projekty řešitele:

Dohánění a návrat díky inovacím a napodobování
IGA VŠE (IGA VŠE)
2021 - 2023

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Google Econometrics: The Power of a Search Engine
IGA VŠE (IGA VŠE)
2019 - 2021

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)