The New Silk Road Initiative as a New Stage of Chinese Global Activity

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2017 - 28. února 2019
Řešitel: Ing. Ondřej Sankot, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 645 760 Kč
Registrační číslo F2/32/2017
Číslo zakázky: IG210047

Projekty řešitele