Ing. Ondřej Sankot, Ph.D.

Projekty řešitele:

The New Silk Road Initiative as a New Stage of Chinese Global Activity
IGA VŠE (IGA VŠE)
2017 - 2019

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)