Úloha národních států v období globalizace (ekonomický aspekt)

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2008 - 31. prosince 2010
Řešitel: doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 464 000 Kč
Registrační číslo GA402/08/P046
Číslo zakázky: GA210028