Vliv ekonomického rozvoje Číny na vybrané rozvojové a rozvinuté regiony

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2013 - 31. prosince 2015
Řešitel: doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 1 743 480 Kč
Registrační číslo F2/15/2013
Číslo zakázky: IG210023