Nové směry governance ve světle finanční a dluhové krize

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2014 - 31. prosince 2016
Řešitel: doc. Ing. Ingeborg Němcová, CSc.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 1 519 650 CZK
Registrační číslo F2/7/2014
Číslo zakázky: IG210014x