Vnitřní trh mezi zeměmi Visegrádské čtyřky: fungování a efekty

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2007 - 31. prosince 2009
Řešitel: doc. Ing. Ingeborg Němcová, CSc.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 1 977 000 Kč
Registrační číslo GA402/07/0521
Číslo zakázky: GA210037