doc. Ing. Ingeborg Němcová, CSc.

Projekty řešitele:

Nové směry governance ve světle finanční a dluhové krize
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014 - 2016

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Vnitřní trh mezi zeměmi Visegrádské čtyřky: fungování a efekty
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2007 - 2009

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Hospodářská politika EU - kurz přednášený v českém prostředí
FRVŠ
2002

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)