Hospodářská politika EU - kurz přednášený v českém prostředí

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2002 - 31. prosince 2002
Řešitel: doc. Ing. Ingeborg Němcová, CSc.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Fond rozvoje vysokých škol
Celkový rozpočet: 80 000 Kč
Registrační číslo F5-1586
Číslo zakázky: ÚD504032