Desintegrační rizika pro Evropskou unii

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2020 - 28. února 2023
Řešitel: Ing. Josef Bič, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 915 730 CZK
Registrační číslo F2/55/2020
Číslo zakázky: IG210030
Cílem výzkumného projektu je na základě rozboru příčin euroskeptických a desintegračních nálad mezi občany členských zemí identifikovat rizika spjatá se současným směřováním evropského integračního procesu, s heterogenní podobou ekonomických a politických vztahů mezi členskými státy EU a také s výzvou pro lepší fungování hospodářské a měnové unie. V rámci analýzy budou brána v potaz podoba Brexitu, po-brexitové vyjednávání budoucího vztahu mezi EU a UK a realizace politických priorit nové Evropské komise.