Politiky EU: koncepty a proměny na pozadí Lisabonské smlouvy

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2010 - 31. prosince 2012
Řešitel: Ing. Josef Bič, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 2 276 180 Kč
Registrační číslo F2/24/2010
Číslo zakázky: IG210020x