Projekty na VŠE

Projekty na VŠE

Projekty na VŠE

Politiky EU: koncepty a proměny na pozadí Lisabonské smlouvy

1. 3. 2010 - 31. 12. 2012

Ing. Josef Bič, Ph.D.

Fakulta mezinárodních vztahů / katedra světové ekonomiky

IGA VŠE

F2/24/2010

IG210020

Projekty řešitele: