Čtvrtá průmyslová revoluce ve vybraných asijských zemích

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2017 - 28. února 2019
Řešitel: doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 634 150 Kč
Registrační číslo F2/26/2017
Číslo zakázky: IG210037

Projekty řešitele