Strukturální problémy subsaharských ekonomik

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2018 - 29. února 2020
Řešitel: Ing. Jiří Sejkora, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 446 240 Kč
Registrační číslo F2/3/2018
Číslo zakázky: IG210018

Projekty řešitele