Srovnání ekonomického dopadu Číny na Latinskou Ameriku a Evropu

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2011 - 31. prosince 2012
Řešitel: Ing. Eva Pluskalová
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 507 940 Kč
Registrační číslo MF/F2/4/2011
Číslo zakázky: IG210021

Projekty řešitele