Změny v makroekonomickém prostředí České republiky v reakci na externí šoky

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2015 - 31. prosince 2016
Řešitel: Ing. Pavel Žamberský, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 306 040 Kč
Registrační číslo 93/2015
Číslo zakázky: IG210025

Projekty řešitele