Ing. Pavel Žamberský, Ph.D.

Projekty řešitele:

Změny v makroekonomickém prostředí České republiky v reakci na externí šoky
IGA VŠE (IGA VŠE)
2015 - 2016

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)