Evropská politika udržitelného rozvoje v globálním kontextu

Věda a výzkum

Doba řešení: 21. července 2008 - 30. září 2009
Řešitel: Ing. Mgr. Jakub Krč
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 140 000 Kč
Registrační číslo 8/08
Číslo zakázky: IG2100x38

Projekty řešitele