Dopady vstupu ČR do EU na zahraniční obchod ČR s rozvojovými zeměmi - se zaměřením na země subsaharské Afriky (RZSA)

Věda a výzkum

Doba řešení: 2. ledna 2002 - 31. prosince 2002
Řešitel: doc. PhDr. Lenka Adamcová, CSc.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo zahraničních věcí
Celkový rozpočet: 140 000 Kč
Registrační číslo RB14/17/02
Číslo zakázky: GM210022

Projekty řešitele