doc. PhDr. Lenka Adamcová, CSc.

Projekty řešitele:

Dopady vstupu ČR do EU na zahraniční obchod ČR s rozvojovými zeměmi - se zaměřením na země subsaharské Afriky (RZSA)
2002
Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Dopad integračních seskupení v rozvojovém světě na perspektivy vztahů ČR
Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)