Dopad integračních seskupení v rozvojovém světě na perspektivy vztahů ČR

Věda a výzkum

Doba řešení: -
Řešitel: doc. PhDr. Lenka Adamcová, CSc.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Hlavní řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo zahraničních věcí
Celkový rozpočet:
Registrační číslo
Číslo zakázky: GM210917

Projekty řešitele