Klastry - nástroj regionální ekonomické konkurenceschopnosti (teorie a případová studie České republiky a vybraných zemí Evropské unie)

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2008 - 31. prosince 2009
Řešitel: doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 151 000 Kč
Registrační číslo GA402/08/P219
Číslo zakázky: GA210018

Projekty řešitele