doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D.

Projekty řešitele:

Systémové změny ekonomiky a hospodářských politik EU v důsledku dluhové krize
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012 - 2013

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Konference: New Challenges for the European Union
IGA VŠE (IGA VŠE)
2011

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Klastry - nástroj regionální ekonomické konkurenceschopnosti (teorie a případová studie České republiky a vybraných zemí Evropské unie)
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2008 - 2009

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)