Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra cestovního ruchu

Řešené projekty

Health Tour
2023
DAAD (DAAD)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra cestovního ruchu (2060)

24th International conference on "Environmental Economics, Policy and International Environmental Relations
2022 - 2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra cestovního ruchu (2060)

UNESCO sites-balanced and sustainable tourism development
2021 - 2023
Visegrad Fund (VF)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra cestovního ruchu (2060)

Specifika finančního řízení v podnicích cestovního ruchu - online výukový kurz
2021 - 2023
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Výzva: KA226 Partnerství pro připravenost na digitální vzdělávání

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra cestovního ruchu (2060)

Metodology of interpretation of European Nature Heritage in Tourism (MIENAT)
2020 - 2023
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Výzva: KA203

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra cestovního ruchu (2060)

Online reputation management in Tourism (ORM)
2020 - 2023
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Výzva: KA203

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra cestovního ruchu (2060)

Rozvoj a zajištění kvality studijních programů typu Joint degree uskutečňovaných ve spolupráci se zahraničními vysokými školami
2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2020

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra cestovního ruchu (2060)

Forward Smart Rural Tourism
2019 - 2021
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra cestovního ruchu (2060)

Methodology of Interpretation of European Cultural Heritage through Attractions in Tourism
2017 - 2020
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra cestovního ruchu (2060)

Ekonomické, bezpečnostní a systémové změny v mezinárodním cestovním ruchu
2017 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra cestovního ruchu (2060)

Magisterský studijní obor Cestovní ruch v distanční formě
2015
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2015

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra cestovního ruchu (2060)

Hodnocení efektivnosti podpory cestovního ruchu a regionálního rozvoje
2015 - 2016
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra cestovního ruchu (2060)

Podpora vzdělávání odborných učitelů pro cestovní ruch v Bělorusku
2014 - 2016
Evropská komise (EK)

Program: Tempus

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra cestovního ruchu (2060)

KCR – příprava mimosemestrálního kurzu s blokovou výukou
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra cestovního ruchu (2060)

Možnosti a způsoby optimalizace hospodářského výsledku v oblasti ubytovacích služeb pomocí revenue managementu
2014 - 2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra cestovního ruchu (2060)

Současné trendy v E-Tourismu a jejich dopad na spotřební chování
2012 - 2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra cestovního ruchu (2060)

Koncepce účinného finančního managementu hotelových a lázeňských zařízení (spa-komplexů)
2010 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra cestovního ruchu (2060)

Udržitelný rozvoj cestovního ruchu v České republice
2007 - 2009
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra cestovního ruchu (2060)

Šetrné formy cestovního ruchu a možnosti jejich rozvoje v rámci sjednocené Evropy
2004 - 2005
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra cestovního ruchu (2060)

Udržitelný rozvoj cestovního ruchu - důležitý předpoklad rozvoje cestovního ruchu v rámci sjednocené Evropy
2002 - 2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra cestovního ruchu (2060)

Zpracování programu bakalářského studia "Cestovní ruch a regionální rozvoj"
2001
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra cestovního ruchu (2060)

Social tourism Opportunities in WELlness and Leisure activities (Sowell) - Příležitosti pro sociální cestovní ruch ve wellness a volnočasových aktivitách
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra cestovního ruchu (2060)