Současné trendy v E-Tourismu a jejich dopad na spotřební chování

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2012 - 31. prosince 2013
Řešitel: Ing. Martin Vaško, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra cestovního ruchu (2060)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 475 740 Kč
Registrační číslo F2/2/2012
Číslo zakázky: IG206022

Projekty řešitele