Ing. Martin Vaško, Ph.D.

Projekty řešitele:

Současné trendy v E-Tourismu a jejich dopad na spotřební chování
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012 - 2013

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra cestovního ruchu (2060)