Podpora vzdělávání odborných učitelů pro cestovní ruch v Bělorusku

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. října 2014 - 31. prosince 2016
Řešitel: Ing. Liběna Jarolímková, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra cestovního ruchu (2060)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Evropská komise
program: Tempus
Celkový rozpočet: 26 866 CZK
Registrační číslo 516630-TEMPUS 1-2011-1DE-TEMPUS-JPHES/TETVET
Číslo zakázky: ÚP206034