Metodology of interpretation of European Nature Heritage in Tourism (MIENAT)

Mimo vědu a výzkum Mezinárodní

Doba řešení: 1. září 2020 - 31. srpna 2023
Řešitel: Ing. Liběna Jarolímková, Ph.D.
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Černý, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra cestovního ruchu (2060)

Koordinátor
Poskytovatel: Evropská komise
program: Erasmus+
výzva: KA203
Celkový rozpočet: 251 487 EUR
Registrační číslo 2020-1-CZ01-KA203-078407
Číslo zakázky: ÚP 206020; ÚP 206040
Cílem projektu je rozvoj mezinárodní spolupráce, prohloubení a rozšíření strategického partnerství ve vzdělávání, zkvalitnění, internacionalizace a modernizace/digitalizace obsahu a formy vybraných kurzů KCR, vztahujících se k problematice udržitelného rozvoje cestovního ruchu.
Výstupy projektu jsou umístěny na těchto webech:https://kcr.vse.cz/projekty-kcr/projekt-methodology-of-interpretation-of-european-nature-heritage/
https://strategie.vse.cz/projektova-kancelar/projekty-erasmus/methodology-of-interpretation-of-european-nature-heritage-in-tourism/