Ing. Pavel Černý, Ph.D.

Projekty řešitele:

Metodology of interpretation of European Nature Heritage in Tourism (MIENAT)
2020 - 2023
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Výzva: KA203

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra cestovního ruchu (2060)