Koncepce účinného finančního managementu hotelových a lázeňských zařízení (spa-komplexů)

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2010 - 31. prosince 2011
Řešitel: Ing. Alexey Kondrashov, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra cestovního ruchu (2060)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 223 630 Kč
Registrační číslo F2/10/2010
Číslo zakázky: IG206020

Projekty řešitele