Ing. Alexey Kondrashov, Ph.D.

Projekty řešitele:

Koncepce účinného finančního managementu hotelových a lázeňských zařízení (spa-komplexů)
2010 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra cestovního ruchu (2060)