Rozvoj a zajištění kvality studijních programů typu Joint degree uskutečňovaných ve spolupráci se zahraničními vysokými školami

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. ledna 2020 - 31. prosince 2020
Řešitel: doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra cestovního ruchu (2060)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Centralizované rozvojové programy (CRP)
výzva: CRP 2020
Celkový rozpočet: 1 050 000 CZK
Registrační číslo C19-2020
Číslo zakázky: RC901340

Projekty řešitele