Mezinárodní mobility pro rozvoj vědy na VŠE

Mimo vědu a výzkum Mezinárodní

Doba řešení: 1. prosince 2017 - 31. ledna 2020
Řešitel: doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc.
Kontaktní osoba: Mgr. Lukáš Bumbálek
Pracoviště: Rektorát
Prorektor pro rozvoj a Corporate Relations (9013)

Koordinátor
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: OP VVV
výzva: Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků
Celkový rozpočet: 9 700 709 CZK
Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008016
Číslo zakázky: ES901328