Sociální bezpečí na vysokých školách

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. ledna 2022 - 31. prosince 2022
Řešitel: doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc.
Pracoviště: Rektorát
Prorektor pro rozvoj a Corporate Relations (9013)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Centralizované rozvojové programy (CRP)
výzva: CRP 2022
Celkový rozpočet: 230 000 CZK
Registrační číslo C14-2022
Číslo zakázky: RC901272
Byla vytvořena výzkumná zpráva, která obsahuje definici, resp. konceptualizaci sociálního bezpečí, průzkum stavu sociálního (ne)bezpečí na českých vysokých školách a univerzitách a rovněž příklady dobré praxe formulované jako soubor doporučení, které mohou zapojené instituce promítnout do své legislativy či procesů. Vznikla sada doporučení pro české vysoké školy v oblasti sociálního (ne)bezpečí. K podpoření významu akademické integrity a sociálního bezpečí v akademickém prostředí i v širší veřejnosti výrazně přispívá vzájemné sdílení zkušeností zapojených vysokých škol i prezentace tématu veřejnosti, ať už formou workshopů, příspěvků na webu projektu, či článků v časopise Universitas.