Hodnocení efektivnosti podpory cestovního ruchu a regionálního rozvoje

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2015 - 31. prosince 2016
Řešitel: Ing. Pavla Brůžková, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra cestovního ruchu (2060)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 382 000 Kč
Registrační číslo 12/2015
Číslo zakázky: IG206015

Projekty řešitele