Možnosti a způsoby optimalizace hospodářského výsledku v oblasti ubytovacích služeb pomocí revenue managementu

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2014 - 31. prosince 2015
Řešitel: Ing. Jiřina Jenčková, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra cestovního ruchu (2060)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 166 990 CZK
Registrační číslo F2/112/2014
Číslo zakázky: IG206014x

Projekty řešitele