Specifika finančního řízení v podnicích cestovního ruchu - online výukový kurz

Mimo vědu a výzkum Mezinárodní

Doba řešení: 1. března 2021 - 28. února 2023
Řešitel: Ing. Blanka Bejdáková, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra cestovního ruchu (2060)

Koordinátor
Poskytovatel: Evropská komise
program: Erasmus+
výzva: KA226 Partnerství pro připravenost na digitální vzdělávání
Celkový rozpočet: 102 740 EUR
Registrační číslo 2020-1-CZ01-KA226-HE-09437
Číslo zakázky: ÚP206011.
Cílem je vytvořit online výukový kurz vztahující se k problematice finančního řízení v podnicích cestovního ruchu.

Projekty řešitele