Ing. Blanka Bejdáková, Ph.D.

Projekty řešitele:

Specifika finančního řízení v podnicích cestovního ruchu - online výukový kurz
2021 - 2023
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Výzva: KA226 Partnerství pro připravenost na digitální vzdělávání

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra cestovního ruchu (2060)