Social tourism Opportunities in WELlness and Leisure activities (Sowell) - Příležitosti pro sociální cestovní ruch ve wellness a volnočasových aktivitách

Mimo vědu a výzkum Mezinárodní

Doba řešení: -
Řešitel: Ing. Zdenka Petrů
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra cestovního ruchu (2060)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Evropská komise
program: Erasmus+
Celkový rozpočet: 1 539 000 CZK
Registrační číslo ENT/TOU/10/711B
Číslo zakázky: ÚP206011

Projekty řešitele