Ing. Zdenka Petrů

Projekty řešitele:

Social tourism Opportunities in WELlness and Leisure activities (Sowell) - Příležitosti pro sociální cestovní ruch ve wellness a volnočasových aktivitách
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra cestovního ruchu (2060)