Ekonomické, bezpečnostní a systémové změny v mezinárodním cestovním ruchu

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2017 - 28. února 2019
Řešitel: Ing. Blanka Havlíčková
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra cestovního ruchu (2060)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 403 370 Kč
Registrační číslo F2/19/2017
Číslo zakázky: IG206017

Projekty řešitele