Šetrné formy cestovního ruchu a možnosti jejich rozvoje v rámci sjednocené Evropy

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. září 2004 - 31. srpna 2005
Řešitel: doc. Ing. Jarmila Indrová, CSc.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra cestovního ruchu (2060)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 104 000 Kč
Registrační číslo 4/04
Číslo zakázky: IG206014a